Work Holding Sp. z o.o.

 


Work holding  jest firmą, która specjalizuje się w rekrutacji pracowników do pracy w Polsce i zagranicą. Jesteśmy firmą działającą w oparciu o doświadczenie zdobyte w kraju i zagranicą.


Jesteśmy firmą działającą w oparciu o doświadczenie zdobyte w krajach unii europejskiej.


Poszukujemy kandydatów do pracy w branży technicznej, logistycznej, usługowej oraz produkcyjnej .


Work holding SA jako agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników w wielu firmach i zakładach na terenie kraju i zagranicą w w/w sektorach.

 

Nasza oferta kierowana jest zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców.

DLA PRACODAWCÓW OFERUJEMY M.IN. ROZWIĄZANIA:
Praca tymczasowa, która przynosi w szczególności korzyści dla pracodawcy ponieważ stanowi:

redukcję kosztów związanych z utrzymaniem stałej liczby etatów,

uproszczenie kalkulacji kosztów pracy, elastyczność zatrudnienia oraz brak nakładów czasowych i finansowych związanych z procesem rekrutacji i selekcji pracowników,

brak kosztów kadrowo-płacowych,

uzupełnienie etatów w przypadku nie dyspozycyjności stałych pracowników

 

To my załatwiamy wszystkie formalności:

zawarcie umowy z pracownikiem,

odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na podatek dochodowy od osób fizycznych,
prowadzenie akt osobowych pracownika
wypłata wynagrodzeń,
wystawianie świadectwa pracy.
 


Rekrutacja i selekcja kierowana jest do firm działających w różnych sektorach. Zlecając rekrutację naszej firmie, możecie Państwo skoncentrować uwagę na działalności własnej firmy, obniżyć koszty procesu rekrutacji oraz zaoszczędzić czas.


"Try & Hire", czyli „wypróbuj i zatrudnij" to możliwość sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

 

NATOMIAST NASZE PROPOZYCJE DLA PRACOWNIKA TO M.IN. :
Praca tymczasowa staje się coraz bardziej popularną formą zatrudnienia.

Praca tymczasowa jest najłatwiejszą drogą zaistnienia na rynku pracy. Pracodawcą dla pracownika jest Agencja Pracy Tymczasowej.

Posiadamy:
szeroką bazę pracowdawców,
elastyczne zasady współpracy,
dogodne warunki finansowe
 
Szybko i sprawnie znajdiesz u nas zatrudnienie.